Sloganul nostru

Combinând la nivel de sistem diversele materiale de ambalare, oferim soluție alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor și protecției mediului, pentru protecția maximă a produselor dvs. în lanțul de aprovizionare / livrare local, respectiv global.

DESPRE NOI

Scop

Scopul nostru specific este managementul materialelor de ambalare: menținerea la nivel redus a utilizării în masă, folosirea de materiale care se pretează la o bună reciclare și la protecția mediul, intensificarea revalorificării, adoptarea de soluții de ambalare care să țină seama de întregul lanț de aprovizionare și, prin toate acestea, reducerea în măsură semnificativă a nivelului costurilor în ansamblul acestora.

Focalizare

Reuse

Refolosirea mijloacelor de ambalare

Reduce

Reducerea cantitativă a substanțelor de ambalare

Recover

Recuperare (spre exemplu prin compostare sau valorificare energetică)

Recycle

Reciclarea și revalorificarea materialelor de ambalare

Proiectare ambalaje și dezvoltare ambalaje de la concepție până la fabricație
având în vedere costul total și o abordare “verde”

Instrumente în sprijinul clienților

Fabricație și logistică conform principiului „Just in time” (JIT)

Logistică „Just in Sequence” (JIS)

Gestionarea de către furnizor a stocului conform principiului „Vendor managed inventory“ (VMI)