Dezvoltare ambalaje / Consultanță

Pentru produsele noi ale partenerilor noștri, planificăm în funcție de caracteristicile concrete ale noului produs și ale lanțului de aprovizionare, ambalajul de protecție cel mai adecvat, cu necesar de material minim, indiferent de material, și rentabilitate optimă din punctul de vedere al costului. Proiectarea se bazează pe dimensionare în sistem 3D CAD, ambalajul fiind asamblat în acest caz fie parțial, fie în întregime din piese componente de fabricație proprie, sau eventual aprovizionate. Scopul este de a garanta protecția perfectă a produsului, în condițiile unui consum minim de materiale și ținerea sub control a costurilor.

 

Un alt tip de proiectare caracteristic este situația în care partenerul nostru deține ambalajul, însă din varii motive este nemulțumit de acesta. Astfel de reproiectări se solicită de regulă pentru reducerea costurilor și din cauza insuficienței proiectării existente (spre exemplu pentru folosirea de materiale omogene). În asemenea situații examinăm componentele și documentația ambalajului și reproiectăm ambalajele.